Có nhiều Bác sĩ không giỏi phẫu thuật Implant nhưng vẫn có thể là một Bác sĩ phục hình trên implant giỏi. Đây là xu hướng trong phòng khám hiện đại, và Bác sĩ phục hình phần lớn là Bác sĩ nữ.

Tại sao phục hình trên implant quan trọng? Hiểu về phục hình, Bác sĩ sẽ lên kế hoạch điều trị tốt hơn. Hạn chế được các vấn đề có thể xảy ra trong tương lai như hư implant, hư phục hình, đau nhứt khớp thái dương hàm…

Chương trình phục hình trên implant được Bác sĩ Điềm thiết kế rất khoa học để Bác sĩ dễ hình dung, dễ thực hiện. Thực hành nhiều nên khóa học rất thú vị.

Lưu ý: Trung tâm Sagodent chỉ đào tạo kỹ năng implant thực hành trên phantom, không cung cấp chứng chỉ implant. Trung tâm khuyến khích Bác sĩ tham gia chương trình đào tạo Implant tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt để có chứng chỉ Implant trước khi tham gia khóa học.

Mẫu hàm có 4 implant , 2 thảng và 2 nghiêng. Abutment đã được gắn trên implant. Đây là mẫu hàm thực hành all on 4 tại Sagodent.

Mẫu hàm có 4 implant , 2 thẳng và 2 nghiêng. Abutment đã được gắn trên implant. Đây là mẫu hàm thực hành phục hình all on 4 tại Sagodent.

PHỤC HÌNH TRÊN IMPLANT

– Chương trình đào tạo: Phục hình trên implant
– Đối tượng: Bác sĩ Răng Hàm Mặt – Bác sĩ Định Hướng
– Số lượng học viên: 10-13 Bác sĩ/lớp
– Thời gian: 2 ngày liên tục
– Địa điểm: 12-14 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, Hồ Chính Minh 700000
– Hình thức đào tạo: Coaching
– Giảng viên: Bác sĩ Lê Văn Điềm
– Hotline: 0909245886

Lợi ích nhận được từ chương trình:

 • Quy trình lấy dấu implant
 • Quy trình ghi dấu khớp cắn
 • Áp dụng quy trình làm phục hình Implant răng thẩm mỹ
 • Áp dụng quy trình làm phục hình Implant răng sau
 • Áp dụng quy trình làm phục hình Cầu răng
 • Áp dụng quy trình làm phục hình All-on 4, All-on 6

Bác sĩ vui lòng gọi Vũ – 0909245886 để được tư vấn thêm.

Các khóa học khác tại Sagodent: Cấy ghép implant, Veneer căn bản

Có nhiều Bác sĩ không giỏi phẫu thuật Implant nhưng vẫn có thể là một Bác sĩ phục hình trên implant giỏi. Đây là xu hướng trong phòng khám hiện đại, và Bác sĩ phục hình phần lớn là Bác sĩ nữ.

Tại sao phục hình trên implant quan trọng? Hiểu về phục hình, Bác sĩ sẽ lên kế hoạch điều trị tốt hơn. Hạn chế được các vấn đề có thể xảy ra trong tương lai như hư implant, hư phục hình, đau nhứt khớp thái dương hàm…

Chương trình phục hình trên implant được Bác sĩ Điềm thiết kế rất khoa học để Bác sĩ dễ hình dung, dễ thực hiện. Thực hành nhiều nên khóa học rất thú vị.

Lưu ý: Trung tâm Sagodent chỉ đào tạo kỹ năng implant thực hành trên phantom, không cung cấp chứng chỉ implant. Trung tâm khuyến khích Bác sĩ tham gia chương trình đào tạo Implant tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt để có chứng chỉ Implant trước khi tham gia khóa học.

Mẫu hàm có 4 implant , 2 thảng và 2 nghiêng. Abutment đã được gắn trên implant. Đây là mẫu hàm thực hành all on 4 tại Sagodent.

Mẫu hàm có 4 implant , 2 thẳng và 2 nghiêng. Abutment đã được gắn trên implant. Đây là mẫu hàm thực hành phục hình all on 4 tại Sagodent.

PHỤC HÌNH TRÊN IMPLANT

 • Chương trình đào tạo: Phục hình trên implant
 • Đối tượng: Bác sĩ Răng Hàm Mặt – Bác sĩ Định Hướng
 • Số lượng học viên: 10-13 Bác sĩ/lớp
 • Thời gian: 2 ngày liên tục
 • Địa điểm: 12-14 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, Hồ Chính Minh 700000
 • Hình thức đào tạo: Coaching
 • Giảng viên: Bác sĩ Lê Văn Điềm
 • Hotline: 0909245886

Lợi ích nhận được từ chương trình:

 • Quy trình lấy dấu implant
 • Quy trình ghi dấu khớp cắn
 • Áp dụng quy trình làm phục hình Implant răng thẩm mỹ
 • Áp dụng quy trình làm phục hình Implant răng sau
 • Áp dụng quy trình làm phục hình Cầu răng
 • Áp dụng quy trình làm phục hình All-on 4, All-on 6

Bác sĩ vui lòng gọi Vũ – 0909245886 để được tư vấn thêm.

Các khóa học khác tại Sagodent: Cấy ghép implant, Veneer căn bản