Đào Tạo Implant

Chương trình đào tạo Implant tại Sagodent không cấp chứng chỉ, chỉ tập trung vào đào tạo kỹ năng thực hành, giúp Bác sĩ tự tin hơn trong quá trình làm phẫu thuật implant lâm sàng.

Cấy ghép implant dần trở nên phổ biến, không chỉ các Nha sĩ nam đi học mà hiện tại, Nha sĩ nữ tham gia các lớp đào tạo cũng tăng lên đáng kể. Việc phẫu thuật implant ngày càng đơn giản và dễ thực hiện hơn khi có máng hướng dẫn phẫu thuật, có cơ chế giám sát các công đoạn thực hiện.

Các chương trình đào tạo Implant tại Sagodent