TRUNG TÂM SAGODENT


Tiên phong đào tạo kỹ năng Veneer, Implant, Nha khoa Kỹ Thuật Số cho Bác sĩ bằng phương pháp Coaching.

 • Nắm vững nguyên tắc qua case lâm sàng cụ thể.

 • Học cụ thiết kế riêng cho từng chương trình.

 • Thực hành trên phantom mô phỏng như thực tế.
 • Coaching: Bác sĩ – Kỹ thuật viên Lê Văn Điềm.

TRUNG TÂM SAGODENT


Tiên phong đào tạo kỹ năng Veneer, Implant, Nha khoa Kỹ Thuật Số cho Bác sĩ bằng phương pháp Coaching.

 • Nắm vững nguyên tắc qua case lâm sàng cụ thể.

 • Học cụ thiết kế riêng cho từng chương trình.

 • Thực hành trên phantom mô phỏng như thực tế.

 • Coaching: Bác sĩ – Kỹ thuật viên Lê Văn Điềm.

Lý do phương pháp đào tạo Coaching đem lại hiệu quả cao?

Dù rằng mục tiêu sau cùng là đem lại một lượng kiến thức nhất định cho học viên, nhưng Giảng dạy và Coaching có sự khác biệt rất cơ bản.

Giảng dạy lấy giảng viên làm trung tâm. Đây là quá trình tương tác một chiều, giảng viên dùng kiến thức, kinh nghiệm của mình để giúp người khác hiểu biết hơn về lĩnh vực mà họ là chuyên gia.

Trong khi đó, Coaching lại lấy học viên là trung tâm, và yêu cầu sự tương tác liên tục. Quá trình này cần đảm bảo 3 bước sau:

 1. Học viên được học kiến thức mới từ huấn luyện viên.
 2. Sau đó, Học viên cần phải thực hành dựa trên thông tin mới tiếp nhận.
 3. Huấn luyện viên quan sát, giám sát và phản hồi để học viên cải thiện.

Lý do phương pháp đào tạo Coaching đem lại hiệu quả cao?

Dù rằng mục tiêu sau cùng là đem lại một lượng kiến thức nhất định cho học viên, nhưng Giảng dạy và Coaching có sự khác biệt rất cơ bản.

Giảng dạy lấy giảng viên làm trung tâm. Đây là quá trình tương tác một chiều, giảng viên dùng kiến thức, kinh nghiệm của mình để giúp người khác hiểu biết hơn về lĩnh vực mà họ là chuyên gia.

Trong khi đó, Coaching lại lấy học viên là trung tâm, và yêu cầu sự tương tác liên tục. Quá trình này cần đảm bảo 3 bước sau:

 1. Học viên được học kiến thức mới từ huấn luyện viên.
 2. Sau đó, Học viên cần phải thực hành dựa trên thông tin mới tiếp nhận.
 3. Huấn luyện viên quan sát, giám sát và phản hồi để học viên cải thiện.

TRUNG TÂM SAGODENT

Coaching lấy học viên làm trung tâm

TRUNG TÂM SAGODENT

Coaching lấy học viên làm trung tâm

01. Giúp Bác sĩ hiểu mình

Đôi khi, điều khó khăn nhất mà Bác sĩ gặp phải là không hiểu rõ mình.

 • Những điều mình nghĩ là biết, đôi khi lại không đúng.
 • Những điều mình nghĩ là thế mạnh, đôi khi lại chưa phải.
 • Cái mình quá lo lắng, đôi khi không cần thiết.
 • Cái cần phải chú tâm, đôi khi lại bỏ qua.

Trong một vài lớp, khi mới biết kiến thức mới, học viên đã được cho thực hành ngay mà không có sự hướng dẫn từ Bác sĩ. Khi nỗi sợ làm sai quá lớn khiến mọi người hành động theo bản năng, từ đó mới thấy được thật sự Bác sĩ cần cải thiện điều gì.

Học trên cái sai của chính mình là tiêu chí quan trọng trong chương trình đào tạo ở Sagodent. Làm được là tốt, làm đẹp cần phải có thời gian, nhưng Bác sĩ cần phải hiểu mình mới là quan trọng.

01. Giúp Bác sĩ hiểu mình

Đôi khi, điều khó khăn nhất mà Bác sĩ gặp phải là không hiểu rõ mình.

 • Những điều mình nghĩ là biết, đôi khi lại không đúng.
 • Những điều mình nghĩ là thế mạnh, đôi khi lại chưa phải.
 • Cái mình quá lo lắng, đôi khi không cần thiết.
 • Cái cần phải chú tâm, đôi khi lại bỏ qua.

Trong một vài lớp, khi mới biết kiến thức mới, học viên đã được cho thực hành ngay mà không có sự hướng dẫn từ Bác sĩ. Khi nỗi sợ làm sai quá lớn khiến mọi người hành động theo bản năng, từ đó mới thấy được thật sự Bác sĩ cần cải thiện điều gì.

Học trên cái sai của chính mình là tiêu chí quan trọng trong chương trình đào tạo ở Sagodent. Làm được là tốt, làm đẹp cần phải có thời gian, nhưng Bác sĩ cần phải hiểu mình mới là quan trọng.

02. Lấy Thực hành làm trọng tâm

THỰC HÀNH TRÊN PHANTOM

Nếu chỉ thực hành cấy implant với mẫu hàm trên tay, nếu chỉ thực hành sửa soạn veneer với mẫu hàm trên tay… thì chỉ được gọi là dạy, chưa thể gọi là coaching.

Thực hành trên phantom sẽ cho biết cách cầm tay dụng cụ, tư thế ngồi, tư thế làm việc giữa Bác sĩ và bệnh nhân ảnh hưởng như thế nào đến kết quả điều trị.

Qua quá trình Bác sĩ thực hành trên phantom, Huấn luyện viên mới có thể quan sát được cái sai, cái đúng để giúp học viên cải thiện ngay tại lớp. Điều này vô cùng quan trọng. Cũng như Einstein từng nói :”Cùng làm đi làm lại một việc mà hy vọng kết quả khác nhau thì chỉ có người điên mới vậy”.

MÔ PHỎNG NHƯ THỰC TẾ LÂM SÀNG

Đi học phải giống như đi làm việc tại phòng khám. Checklist cơ sở vật chất tại Sagodent.

 • Conebeam CT. (yes)
 • Phòng điều trị. (yes)
 • Phòng phẫu thuật. (yes)
 • Trải nghiệm như tại labo. (yes)
 • Công nghệ số hiện đại: scan trong miệng, scan labo. (yes)

HỌC CỤ THIÉT KẾ CHUYÊN BIỆT

 • Lớp Veneer căn bản: thực hành trên răng thật, mẫu hàm Veneer 3D tham khảo.
 • Lớp Implant căn bản: thực hành có máng HDPT và không có máng; thực hành rootmembrane trên răng thật; thực hành nâng xoang với mẫu hàm xương.
 • Lớp Implant all on 4: thực hành làm hàm index, thực hành làm hàm tạm cho bệnh nhân, thực hành phẫu thuật với mẫu hàm có dây thần kinh.

02. Lấy Thực hành làm trọng tâm

THỰC HÀNH TRÊN PHANTOM

Nếu chỉ thực hành cấy implant với mẫu hàm trên tay, nếu chỉ thực hành sửa soạn veneer với mẫu hàm trên tay… thì chỉ được gọi là dạy, chưa thể gọi là coaching.

Thực hành trên phantom sẽ cho biết cách cầm tay dụng cụ, tư thế ngồi, tư thế làm việc giữa Bác sĩ và bệnh nhân ảnh hưởng như thế nào đến kết quả điều trị.

Qua quá trình Bác sĩ thực hành trên phantom, Huấn luyện viên mới có thể quan sát được cái sai, cái đúng để giúp học viên cải thiện ngay tại lớp. Điều này vô cùng quan trọng. Cũng như Einstein từng nói :”Cùng làm đi làm lại một việc mà hy vọng kết quả khác nhau thì chỉ có người điên mới vậy”.

MÔ PHỎNG NHƯ THỰC TẾ LÂM SÀNG

Đi học phải giống như đi làm việc tại phòng khám. Checklist cơ sở vật chất tại Sagodent.

 • Conebeam CT. (yes)
 • Phòng điều trị. (yes)
 • Phòng phẫu thuật. (yes)
 • Trải nghiệm như tại labo. (yes)
 • Công nghệ số hiện đại: scan trong miệng, scan labo. (yes)

HỌC CỤ THIÉT KẾ CHUYÊN BIỆT

Lớp Veneer căn bản: thực hành trên răng thật, mẫu hàm Veneer 3D tham khảo.

Lớp Implant căn bản: thực hành có máng HDPT và không có máng; thực hành rootmembrane trên răng thật; thực hành nâng xoang với mẫu hàm xương.

Lớp Implant all on 4: thực hành làm hàm index, thực hành làm hàm tạm cho bệnh nhân, thực hành phẫu thuật với mẫu hàm có dây thần kinh.

03. HLV Bác sĩ Lê Văn Điềm

Dưới góc đa chiều, vừa là kỹ thuật viên, vừa là Bác sĩ trên 25 năm kinh nghiệm, các chương trình tại Sagodent được Bác Điềm thiết kế rất khoa học và thực tế.

Cùng một nội dung nhưng các khóa học sẽ diễn ra khác nhau. Các chương trình tại Sagodent chỉ có lợi ích chính mà không có timeline cụ thể cho từng ngày. Vì sao?

Với phương pháp Coaching, Bác sĩ Điềm sẽ dựa vào học viên để phát triển từng khóa. Có khóa cần tập trung vào cơ bản, có khóa cần tập trung vào kỹ năng, có khóa cần tập trung kỹ thuật cao… Mục tiêu sau cùng vẫn là đem lại giá trị cao nhất cho Bác sĩ tham dự.

03. HLV Bác sĩ Lê Văn Điềm

Dưới góc đa chiều, vừa là kỹ thuật viên, vừa là Bác sĩ trên 25 năm kinh nghiệm, các chương trình tại Sagodent được Bác Điềm thiết kế rất khoa học và thực tế.

Cùng một nội dung nhưng các khóa học sẽ diễn ra khác nhau. Các chương trình tại Sagodent chỉ có lợi ích chính mà không có timeline cụ thể cho từng ngày. Vì sao?

Với phương pháp Coaching, Bác sĩ Điềm sẽ dựa vào học viên để phát triển từng khóa. Có khóa cần tập trung vào cơ bản, có khóa cần tập trung vào kỹ năng, có khóa cần tập trung kỹ thuật cao… Mục tiêu sau cùng vẫn là đem lại giá trị cao nhất cho Bác sĩ tham dự.

Chương Trình Đào Tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

0
Năm Thành Lập
0
Học Viên
0
Khóa Học Được Tổ Chức
0
Năm Thành Lập
0
Học Viên
0
Khóa Học Được Tổ Chức
Veneer căn bản khóa 12 - Bs. Trang

Thầy luôn nhiệt tình theo sát học viên. Học tới 7-8 giờ tối mà vẫn chưa muốn về, thật vui.

Bác sĩ Yến, Veneer Căn Bản Khóa 12
Veneer Căn Bản Khóa 12 - Bs Phương

Cám ơn trung tâm, cám ơn thầy đã tạo điều kiện cho học viên có cách nhìn tổng quan thực tế lâm sàng, học đi đôi với hành.

Bác sĩ Phương, Veneer Căn Bản Khóa 12
Veneer căn bản khóa 12 - Bs Anh

Học hết sức, tiếp thu hết mình. Thầy dạy hay hết cỡ luôn. Về nhà cày, kiếm tiền học hết tất cả các khoá luôn. Hi hi.

Bác sĩ Trang, Veneer Căn Bản Khóa 12
Veneer căn bản khóa 12 - Bs. Trang
Thầy luôn nhiệt tình theo sát học viên. Học tới 7-8 giờ tối mà vẫn chưa muốn về, thật vui.
Bác sĩ Yến, Veneer Căn Bản Khóa 12
Veneer Căn Bản Khóa 12 - Bs Phương

Cám ơn trung tâm, cám ơn thầy đã tạo điều kiện cho học viên có cách nhìn tổng quan thực tế lâm sàng, học đi đôi với hành.

Bác sĩ Phương, Veneer Căn Bản Khóa 12
Veneer căn bản khóa 12 - Bs Anh

Học hết sức, tiếp thu hết mình. Thầy dạy hay hết cỡ luôn. Về nhà cày, kiếm tiền học hết tất cả các khoá luôn. Hi hi.

Bác sĩ Trang, Veneer Căn Bản Khóa 12