Sự Kiện

Tổng hợp các hoạt động chính tại Sagodent, bao gồm:

  • Workshop tổ chức với các công ty nha khoa, hãng nha khoa lớn như 3Shape, GC, Việt Đăng, Osstem, Samsun Vina…
  • Offline Câu Lạc Bộ Implant Saogdent SIC.
  • Các khóa học tổ chức cho Bác sĩ Nha khoa – Răng Hàm Mặt.
  • Các khóa học tổ chức cho Kỹ Thuật Viên Nha khoa.
  • Các hoạt động quốc tế của Sagodent