Đào Tạo Veneer

Phục hình xâm lấn tối thiểu đã trở thành xu hướng không chỉ ở thế giới mà còn ở Việt Nam trong vài năm gần đây. Việc người dùng chưa hiểu Veneer là gì là câu chuyện của 1-2 năm trước, hiện tại, phần lớn bệnh nhân đến phòng khám đã có trong đầu một định nghĩa nhất định về Veneer. (Còn gọi là sứ Veneer, Mặt dán sứ Veneer, Kỹ thuật phục hình Veneer)

Nói vậy không có nghĩa là bệnh nhân đã hiểu rõ về Veneer, hiểu đúng về Veneer. Nhưng chốt được một câu trong suy nghĩ của bệnh nhân:”Veneer là tốt, Veneer là xu hướng, Veneer là giải pháp thay thế cho mài răng”.

Nếu không nắm bắt được xu hướng, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng hình ảnh Bác sĩ và quảng cáo phòng khám. Vì thế cập nhật kiến thức và kỹ năng Veneer là rất cần thiết.

Chương trình đào tạo Veneer tại Sagodent